สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

สมาชิกสภา

สมชาย เกษมวิริยะนนท์ หมู่ที่ 5 สายด่วนโทร.081-3616866


ยอดชาย สุกร หมู่ที่ 4 สายด่วนโทร.081-1994195


ประเสริฐ ในเที่ยงธรรม หมู่ที่ 3 สายด่วนโทร.081-0088789


สังเวียน สุกเขียว หมู่ที่ 6 สายด่วนโทร.081-1965466


ยุรนันท์ กระต่าย หมู่ที่ 7 สายด่วนโทร.098-8868231


ณัฐพล กาญจนศรัทธา หมู่ที่ 8 สายด่วนโทร.092-9468395