แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
10 กรกฎาคม 2567จ้างเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ โตโยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียน กจ.1738 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2567โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ 12 (บริเวณสี่แยกตาหงวน-บ้านนางภาวิณี เล็กอาราม)
9 กรกฎาคม 2567โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 (บริเวณแยกตาหงวน - บ้านหนองคันไถ) พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
9 กรกฎาคม 2567โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 (บริเวณบ้านนายขวัญเมือง ศรีรักาา - บ้านนายศุภกิจ ด้วงสุวรรณ)

แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับอำเภอและระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS)
รับรองผลการประเมินโรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ผ่านระบบ FDA Center
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567